Lyon – Tournage 5

Photos prises par Denis PLOTNIKOV

Photos ©David LAIR ©Titouan DENIAUD
Web Cyrille ROYER